Poniżej publikuję wybrane fragmenty książki Praga 2:

Prastara Praga

Pierwsze znane naukowcom osady ludzkie pojawiły się na Pradze ponad 11 tys. lat temu, w IX tysiącleciu przed naszą erą. Był schyłek plejstocenu, chłodnej epoki zlodowaceń. Dzielnicę porastały wówczas mchy, trawy i krzewy (…)

Kozacy i praskie koszary

Spójrzmy teraz na nasze osiedle z perspektywy jednej z działobitni dawnego Fortu Śliwickiego na Golędzinowie, zwanego dziś Fortem Jakuba Jasińskiego. Ta perspektywa jest o tyle ciekawa, że osiedla Praga II i III, powstały na terenie esplanady przed fortem. Esplanada to niezabudowana, otwarta przestrzeń, która umożliwiała obrońcom fortu widoczność i swobodny ostrzał w razie ataku. Jej granice wyznaczała niegdyś ulice Śliwicka i Esplanadowa, dziś znane jako ul. 11 Listopada. Fort jednak nigdy nie spełnił swojej roli, zaś esplanadę porastały krzewy i trawy.

Wojskowa dzielnica

W okresie międzywojennym teren dzisiejszej Pragi II zajmowała Okręgowa Składnica Intendentury, której budynki znajdowały się przy dzisiejszych ulicach Jagiellońskiej i Starzyńskiego. Do dziś przetrwały tylko dwa budynki, przy ul. Burdzińskiego oraz Centrum Wyszkolenia i Badań Weterynaryjnych przy ul. Brechta 16. Wojskowi weterynarze byli w tym miejscu niezbędni bo tuż przy ul. 11 Listopada znajdowała się wtedy 14. Kompania Taborów wyposażona w konne zaprzęgi. Brama wjazdowa do jednostki była piękną aleją zachowaną do dziś jako ulica Namysłowska .

Osiedle socjalistyczne i narodowe w formie

W 1954 r. na osiedlu było już wybudowanych 35 bloków, w których mieszkało ok. 7 tys. osób. Docelowo, Praga II miała być zamieszkana przez 21 tys. ludzi. Planiści przewidzieli też takie sytuacje, jak niebezpieczeństwo wynikające z przeprowadzania dzieci przez ulicę. Będą tu cztery szkoły podstawowe, 1 technikum i 1 liceum ogólnokształcące, 10 żłobków, 10 przedszkoli. Każda kolonia (czyli zespół budynków – red.) otrzyma własny żłobek i przedszkole, żeby uniknąć przeprowadzania dzieci przez ulice – czytamy w „Stolicy” z 1954 r.