Osiedle Praga II to ostatnia nieopisana część prawobrzeżnej Warszawy. Wzmianki, artykuły czy komentarze, to jedyne co możemy znaleźć na temat jednego z największych i historycznie najciekawszych miejsc w Warszawie.

Osiedle jest położone w starorzeczu Wisły na przedmieściach dawnego miasta Praga, dziś jednej z dzielnic Warszawy. Było budowane w cieniu konfliktu nuklearnego, w czasach zimnej wojny. Dawne relikty takie jak punkty obserwacyjne, podziemne tunele i schrony nadają osiedlu charakter wyjątkowego miejsca. Ale to nie wszystko…

Spacerując między blokami natkniemy się zabudowania z czasów zaborów, dawne carskie bocznice kolejowe i przedwojenne domy dla oficerów wojska polskiego. Nie brakuje też śladów lodowca sprzed setek tysięcy lat i XVIII-wiecznych cmentarzy. To wszystko zostało skomponowane z socrealistyczną wizją architektów, której wykonanie nawet dziś budzi podziw.