Dziękujemy naszym darczyńcom, którzy przekazali swoje zdjęcia i archiwa. Archiwum Społeczne Osiedla Praga II to wspólny projekt, w którym każdy z nas może uczestniczyć.

 • Maria Terlecka
 • Michał Strzeszewski
 • Straszyńska Anna
 • Stefan Damski
 • Maria Krysiak
 • Ludwik Jaworski
 • Agata Biskup
 • Iwona Tokarska
 • Agnieszka Cygan
 • Jolanta Skarzyńska-Tryfon
 • Adrian Kraszewski
 • Leszek Czekalski
 • Maciej Nowakowski
 • Wiesława Wójcik
 • Jacek Natroff