Dziękujemy naszym darczyńcom, którzy przekazali swoje zdjęcia i archiwa. Archiwum Społeczne Osiedla Praga II to wspólny projekt, w którym każdy z nas może uczestniczyć.

  • Maria Terlecka
  • Michał Strzeszewski
  • Straszyńska Anna
  • Stefan Damski
  • Maria Krysiak
  • Ludwik Jaworski