Wspólnie z mieszkańcami budujemy Archiwum Społeczne Osiedla Praga II. Wybrane zdjęcia, które pochodzą z prywatnych zbiorów, prezentujemy poniżej.

WYDARZENIA

BUDYNKI I ULICE

MIESZKAŃCY

MIEJSCA

DOKUMENTY, PAMIĄTKI