Szanowni Państwo,

podanie przez Was danych osobowych jest niezbędnym warunkiem możliwości nawiązania kontaktu i współpracy, a jednocześnie jest to jedyny cel przetwarzania Waszych danych osobowych.

Administratorem Waszych danych osobowych będzie Net ONE z siedzibą przy ul. Darwina 12/19, e-mail: biuro@netone.com.pl, wydawca portalu i gazety „Przegląd Praski”.

Wasze dane osobowe będą dostępne wyłącznie dla pracowników firmy, którzy obsługują projekt budowy Archiwum Społecznego Osiedla Praga 2. Nie przewidujemy możliwości przekazywania Waszych danych osobowych poza Unię Europejską. Możecie być pewni, że Wasze dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności nie będą poddawane profilowaniu.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt. 1 lit. b i c RODO. Macie prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia po upływie terminu możliwych roszczeń cywilnych oraz obowiązkowego okresu przechowywania informacji podatkowych.

Przysługuje Wam również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Wasze dane osobowe będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązków prawnych nałożonych na firmę.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji.